İngilizce “Cognitive Assessment system” ifadesinin baş harflerinden oluşan CAS testi planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemler olmak üzere dört ana alanda çocuğun becerilerini değerlendirir. Bu alanların her biri üçer alt testten oluşur. Test ayrıca zeka düzeyi ile ilgili genel bir değerlendirme yapar.

Planlama alanı bir problemi çözmek için strateji belirleme, uygun olanı seçme ve uygulama becerilerini değerlendirir. Dikkat alanı ise seçici olarak bir uyarana odaklanabilme ve diğer uyaranları göz ardı edebilme becerisi değerlendirilir. Eşzamanlı Bilişsel işlemler ayrı ayrı uyaranları entegre ederek bir bütün ya da grup oluşturma becerilerini, Ardıl Bilişsel İşlemler ise uyaranları zincire benzeyen bir biçimde özel bir sıra haline getirebilme becerilerini değerlendirir.

CAS testi uygulama ve puanlama için eğitim almış bir uzman tarafından 5-17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerde uygulanır. Testin uygulanması çocuğun performansına göre ortalama 1-2 saat sürer.