CAS Testi

İngilizce “Cognitive Assessment system” ifadesinin baş harflerinden oluşan CAS testi planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemler olmak üzere dört ana alanda çocuğun becerilerini değerlendirir. Bu alanların her biri üçer alt testten oluşur. Test ayrıca zeka düzeyi ile ilgili genel bir değerlendirme yapar. Planlama alanı bir problemi çözmek için strateji belirleme, uygun olanı seçme ve…

DENVER II – Gelişim Tarama Testi

DENVER II – Gelişim Tarama Testi 0-6 yaş arası çocukların gelişimsel durumlarını ve sorunlarını tespit etmek ve risk altındaki çocukları belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerileri ne düzeyde sergilediği hem anne-babadan alınan bilgiler hem de çocuğun gözlemlenmesi ile belirlenir. Testi standart eğitimi almış ve testi uygulama ve değerlendirme sertifikası olan uzmanlarca uygulanır ve yaklaşık…

Stanford– Binet Zeka testi

Stanford-–Binet zeka testi 24 aydan yetişkin döneme kadar uygulanan bir testtir. Bu testi uygulama sertifikası olan bir psikolog tarafından çocuğun yaşına uygun olarak sorular yöneltilir ve cevaplaması istenir. Testin uygulama süresi genellikle 1 saat civarındadır. Stanford–Binet zeka testi genel olarak 2 yaşın üzerindeki bireylerin bilişsel becerilerini değerlendirmekle beraber testin son revizyonu 1985 yılında yapılmıştır. Bu…

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği – Gözden geçirilmiş formu (WISC-R)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği –Gözden geçirilmiş formunun 6-16 yaş arası çocuklarda bilişsel becerileri değerlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. WISC-–R genel bir IQ düzeyinin yanı sıra sözel ve performans olmak üzere iki alt alan puanı vermektedir. Sözel alanda yer alan alt testler genel bilgi, yargılama, aritmetik, benzerlikler, sözcük dağarcığı ve sayı dizisidir. Sözel alan testleriyle genel olarak…

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği – IV (WISC– IV)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği–IV;  6 yaş ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracıdır. Bu testte genel bir zeka bölümü (IQ) değerlendirmesinin yanı sıra  dört ana alanda bilişsel beceriler değerlendirir. Bunlar; Sözel kavrama, Algısal akıl yürütme, Çalışma belleği ve İşlemleme hızıdır. Sözel kavrama akıl yürütme,…