Aile danışmanlığı

Aile danışmanlığı; çocuk ve ergenin normal gelişim sürecinin çeşitli dönemlerinde (örn: tuvalet eğitimi, okula başlama, kardeş doğumu, evlat edinme, annenin işe başlaması vb) tüm aileyi etkileyen kronik hastalık, ölüm ya da boşanma gibi olaylarda, aile bireyleri arasındaki ilişki ve iletişim sorunlarında destek ve danışmanlığı içerir.

Destekleyici Psikoterapi

Destekleyici psikoterapide amaçlar: Psikiyatrik belirtilerin anlaşılması, kontrol edilebilmesi ve tekrarlamasının önlenmesi, Düşük benlik algısı ve sosyal ilişkilerinin desteklenmesi, Değişim için motivasyon sağlanması ve Stresli yaşam olayları ve güncel sorunlar karşısında baş etme ve uyum becerilerinin güçlendirilmesidir. Destekleyici psikoterapide kullanılan temel yöntemler; empatik değerlendirme, belirtilerin açıklanması, güvence verme, model olma, pekiştirme, duyguların onaylanması ve desteklenmesi ile…

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi)

Fiziksel ve ruhsal travmalar çocuk ve ergenlerde sık rastlanan; uzun vadeli duygusal ve davranışsal sorunlara yol açabilen durumlardır. Aile içi şiddet, cinsel istismar, akran zorbalığı, kaza ve yaralanmalar, ciddi sonuçları olabilen bedensel hastalıklar, sevilen birinin beklenmedik kaybı ve benzeri durumlar travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve depresyon gibi belirtilere yol açabilir. Bu durumlar ve yaşanan…

Bilişsel Davranışçı Terapi

“Düşüncelerin ne ise hayatın da odur. Hayatının gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir” W. Shakespeare Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) günümüzde çocuk, ergen ve erişkinlerde bilimsel araştırma ve klinik uygulamalarda etkinliği en fazla gösterilen psikoterapi yöntemidir. BDT genel olarak bilişsel terapi ve davranış terapilerinin birleşiminden oluşur. Bilişsel terapi modeli herhangi bir olay yada durumla ilgili ortaya çıkan…