Psikolojik Testler

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği – IV (WISC– IV) Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği–IV;  6 yaş ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracıdır. Bu testte genel bir zeka bölümü (IQ) değerlendirmesinin yanı sıra  dört ana alanda bilişsel beceriler değerlendirir. Bunlar: Sözel kavrama, Algısal akıl yürütme,…

Psikoterapi

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ “Düşüncelerin ne ise hayatın da odur. Hayatının gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir” W. Sakespeare Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) günümüzde çocuk, ergen ve erişkinlerde bilimsel araştırma ve klinik uygulamalarda etkinliği en fazla gösterilen psikoterapi yöntemidir. BDT genel olarak bilişsel terapi ve davranış terapilerinin birleşiminden oluşur. Bilişsel terapi modeli her hangi bir olay ya…

Psikolojik Testler

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği – IV (WISC– IV) Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği–IV;  6 yaş ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracıdır. Bu testte genel bir zeka bölümü (IQ) değerlendirmesinin yanı sıra  dört ana alanda bilişsel beceriler değerlendirir. Bunlar; Sözel kavrama, Algısal akıl yürütme,…

Psikoterapi

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ “Düşüncelerin ne ise hayatın da odur. Hayatının gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir” W. Sakespeare Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) günümüzde çocuk, ergen ve erişkinlerde bilimsel araştırma ve klinik uygulamalarda etkinliği en fazla gösterilen psikoterapi yöntemidir. BDT genel olarak bilişsel terapi ve davranış terapilerinin birleşiminden oluşur. Bilişsel terapi modeli her hangi bir olay ya…

Tanı – Tedavi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi nedir? Hangi durumlarla ilgilenir? Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi; çocuk ve ergenlerin bedensel sağlıklarının yanı sıra, ruhsal ve sosyal olarak da sağlıklı gelişmelerini hedefleyen tıpta uzmanlık alanıdır. Çocuk ve ergenlerde sıklıkla görülen psikiyatrik durumlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite, anksiyete (kaygı) bozuklukları, depresyon, bipolar bozukluk, öğrenme bozuklukları, zihinsel gelişim bozuklukları, konuşma bozuklukları, otizm, Asperger sendromu,…