Asperger Sendromu

Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu (AS) son tanısal sınıflamalarda otizm spektrumu içerisinde yer verilen gelişimsel bir farklılıktır. Bu farklılık nedeniyle AS tanılı bireyler genel olarak diğer kişilerle sosyal iletişim kurmada zorluklar yaşarlar ve yaşıtlarına oranla daha az esneklik gösterirler. Ayrıca tekrarlayıcı, takıntılı ilgi alanları, davranış ya da konuşmaları dikkat çekicidir. AS’lı çocuk ve gençler diğerleriyle…

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm nedir? Otizm, Yunancada “kendi” anlamına gelen “autos” kelimesinden köken alır ve kendini dış dünyaya kapatarak içe çekilmeyi ifade eder. Otizm spektrum bozukluğu ya da daha sık kullanılan haliyle otizm; kişilerarası iletişim ve sosyal ilişki kurmada yetersizlik ve tekrarlayıcı-takıntılı davranışlarla seyreden, beyin gelişimi ile ilgili bir bozukluktur. Otizmde en temel sorun çocuğun diğer insanları algılama…

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedir? DEHB; temel belirtileri aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği/dağınıklığı ve dürtüsel davranışlar olan; çocukta aile, okul ve sosyal alanlarda sorunlara yol açan klinik bir durumdur. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun farklı tipleri var mıdır? DEHB genel olarak üç biçimde görünür. Bunlar: Dikkatsizliğin ön planda olduğu tip: Temel sorun dikkatin odaklanması, sürdürülmesi ve…