DENVER II – Gelişim Tarama Testi 0-6 yaş arası çocukların gelişimsel durumlarını ve sorunlarını tespit etmek ve risk altındaki çocukları belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerileri ne düzeyde sergilediği hem anne-babadan alınan bilgiler hem de çocuğun gözlemlenmesi ile belirlenir. Testi standart eğitimi almış ve testi uygulama ve değerlendirme sertifikası olan uzmanlarca uygulanır ve yaklaşık 15-30 dakika sürer.

Denver II bir zeka testi değil, bir gelişim testidir. Testin en son Türkçe standardizasyonu 2009’da yapılmıştır. Denver II, kişisel-sosyal, dil, kaba motor ve ince motor olmak üzere 4 alt testten oluşur. Kişisel-Sosyal alan insanlarla iletişim kurma ve bireysel gereksinimlerini karşılayabilme becerisini; ince motor alan el-göz koordinasyonu, nesneleri kullanabilme ve sorun çözmeyi; dil alanı işitme, anlama ve dili kullanmayı ve kaba motor alan oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak beden koordinasyonunu değerlendirir. Test sonucunda çocuğun bu alanlarda yaklaşık kaç yaş/ay düzeyinde işlev gördüğü tespit edilir.