Fiziksel ve ruhsal travmalar çocuk ve ergenlerde sık rastlanan; uzun vadeli duygusal ve davranışsal sorunlara yol açabilen durumlardır. Aile içi şiddet, cinsel istismar, akran zorbalığı, kaza ve yaralanmalar, ciddi sonuçları olabilen bedensel hastalıklar, sevilen birinin beklenmedik kaybı ve benzeri durumlar travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve depresyon gibi belirtilere yol açabilir. Bu durumlar ve yaşanan travmatik olay uygun biçimde ele alınmadığında çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimini, okul başarısını ve sosyal ilişkilerini olumsuz biçimde etkiler.

Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapisi, İngilizce ismi ile “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR) travma ile ilişkili psikolojik problemlerde hızlı göz hareketleri, davranışçı terapi ve bilişsel terapi öğelerinin bir araya getirilerek uygulandığı etkili bir tedavi tekniğidir. Erişkinlerde travma ile ilişkili bozukluklarda kullanımı çok uzun süredir kanıtlanmış olup, çocuk ve ergenlerde de pek çok çalışmada etkili olduğu gösterilmiştir.

Çalışmalar Travma odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR’nin, çocuk ve ergenlerde travma sonrası gelişen duygusal ve davranışsal bozukluklarda en etkili psikoterapi yöntemleri olduğunu göstermektedir (Dorsey ve ark., 2017).

Dorsey S ve ark. (2017) Evidence Base Update for Psychosocial Treatments for Children and Adolescents Exposed to Traumatic Events. J Clin Child Adolesc Psychol. 46:303-330.