1. Kılınçaslan A. (2004) Asperger Bozukluğu’nda Tedavi Yaklaşımları. Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları II/ Otizm sempozyumu, İstanbul, özet kitabı sayfa 41-42.
 2. Kılınçaslan A. (2006) Serebral Palsi’li çocuk ve ergenlerde otistik belirtilerin değerlendirilmesi. Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları III, özet kitabı sayfa 36-37, İstanbul.
 3. Kılınçaslan A. (2011) Duyusal ve motor engellilerde otistik spektrum bozuklukları. 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. İstanbul, özet kitabı sayfa 135.
 4. Kılınçaslan A. (2011) Ergenlik döneminde başlayan psikotik bozuklukta komorbidite. 16. Ergen Günleri, Trabzon, özet Kitabı sayfa 26-27.
 5. Kılınçaslan A. (2012) Çocukta gelişimsel gerilik/yetersizlikte pratik yaklaşımlar. 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, İstanbul. Özet Kitap sayfa 30-31.
 6. Kılınçaslan A. (2013) Ergen ve Erişkinlik Döneminde Otizm Spektrum Bozuklukları. Konya Otizm Günleri. 28-30 Kasım, Konya. Özet Kitap sayfa 20.
 7. Kılınçaslan A. (2013) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar ve Yönetimi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni; 23 (Ek 1) S23.
 8. Kılınçaslan A. (2014) Otizm Spektrum Bozuklukları ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite eştanısında tedavi yaklaşımları. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 24: S126.
 9. Kılınçaslan A. (2014) Yıkıcı Davranış Bozuklukları Kapsamında yeni bir tanı: Aralıklı patlayıcı bozukluk. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Konya. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi: 21, Ek sayı 1: s:19.
 10. Kılınçaslan A. (2014) Ergenlerde uyku bozuklukları ve Klinik yaklaşım. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Konya. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi: 21, Ek sayı 1: s:26.
 11. Kılınçaslan A. (2015) Örnekleme ve Örneklem Hacmi Hesaplama. 1. Prof. Dr. Selahattin Şenol Bahar Okulu, Antalya.
 12. Kılınçaslan A. (2015) Otizm Spektrum Bozukluğu ve Yaşam Becerileri. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul.
 13. Kılınçaslan. (2016) Çocuk ve ergenlerde intiharın değerlendirilmesi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.