Stanford-Binet zeka testi 24 aydan yetişkin döneme kadar uygulanan bir testtir. Bu testi uygulama sertifikası olan bir psikolog tarafından çocuğun yaşına uygun olarak sorular yöneltilir ve cevaplaması istenir. Testin uygulama süresi genellikle 1 saat civarındadır.

StanfordBinet zeka testi genel olarak 2 yaşın üzerindeki bireylerin bilişsel becerilerini değerlendirmekle beraber testin son revizyonu 1985 yılında yapılmıştır. Bu yüzden 6 yaşı dolduran çocukların zihinsel becerilerini ölçmek için daha güncel bir ölçek olan WISC—IV testinin uygulanması daha doğru sonuç vermektedir.