1. Kılınçaslan A, Abalı O, Tüzün ÜD. (2003) SSRI kullanımı sonrası oluşan Enürezis Nocturna: İki olgu sunumu.” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Ankara, s. 55.
 2. Abalı O, Kılınçaslan H, Gün F, Kılınçaslan A, Salman T, Çelik A, Aydoğdu A, Tüzün ÜD. (2003) Çocuk cerrahisi servisinde yatan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik değerlendirme. 13.  Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Ankara, s. 75.
 3. Abalı O, Özmen B, Kılınçaslan A, Sahip Y, Parman T, Baysal S. (2003) İlköğretim çağı çocuklarında genel psikiyatrik değerlendirme 2. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, s. 101.
 4. Ayta S, A. Kılınçaslan,   Gürses C, Tolan Z, Akça S, Eraksoy M. (2004) Saf gelişimsel dil bozukluğu ile getirilen monozigot ikizler: Nörolojik olarak nereye kadar incelenmeli?” II. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir, özet kitabı sayfa 25-26.
 5. Sezgin U, Kılınçaslan A, Yüksel Ş. (2005) Aile içi ve aile dışı tecavüz vakalarında tedavi ve rapor: Aile üyeleri ve tedavideki çelişkiler: İki vaka örneği. II. Ulusal Aile Terapileri Kongresi, İstanbul, özet kitabı sayfa 18.
 6. Kılınçaslan A, Mukaddes NM. (2006) Williams sendromu ve Asperger bozukluğu eştanılı bir olgu sunumu. Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları III, İstanbul, özet kitabı sayfa 82-83.
 7. Mehtar M, Hergüner S, Kılınçaslan A, Mukaddes NM. (2006) SSRIs for masturbatory behavior in patients with pervasive developmental disorders. Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları III, İstanbul. S:88.
 8. Luş G, Tatlı B, Kılınçaslan A, Mukaddes NM. (2007) Neuropsychological features in rolandic epilepsy: A preliminary report.” Psikosomatik Tıp Buluşmaları-III Epilepsi ve Psikiyatri, İstanbul, s. 21.
 9. Mutluer T, Çelebi F, Kılınçaslan A, Yargıç İ. (2010) Alkol madde bağımlılığı polikliniğine başvuran 18 yaş altı hastalarda tedavi devamlılığının değerlendirilmesi. 15 Ergen Günleri, Ankara, s. 58.
 10. Çelebi F, Mutluer T, Kılınçaslan A, Yargıç İ. (2010) Psikiyatri servisinde yatan bir çoklu madde kullanımı olgusunda komorbid dikkat eksikliği hiperaktivite ve davranım bozukluğu.” 15 Ergen Günleri, Ankara, s. 56.
 11. Kılınçaslan A. (2011) Serebral palsili çocuk ve ergenlerde duygusal ve davranışsal problemler.” 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya, s. 132-133.
 12. Alyanak B, Harmancı HS, Kılınçaslan A, Karakoç S, Yurtbay T, Vehid HE. (2011) Selektif mutizm olgularında aile boyutu. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya, özet kitabı sayfa 237-238.
 13. Tutkunkardaş MD, Mutluer T, Adak İ, Harmancı H, Demirelli B, Kılınçaslan A. (2011) Ergenlerde okul reddi: Bir olgu serisi. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya, s 172-173.
 14. Mutluer T, Kılınçaslan A. (2011) Temporal loba lokalize epidermoid kist ve nörogelişimsel bozukluklar: Bir olgu sunumu” 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya, s. 202-203.
 15. Hocaoğlu S, Mutluer T, Kılınçaslan A. (2011) Travmatik beyin lezyonuna ikincil gelişen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Bir olgu sunumu. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya, s. 134-135.
 16. Bozkurt H, Adak İ, Kılınçaslan A, Alyanak B, Yücel B. (2011) Anoreksiya nevroza tanılı ikiz kızkardeşler: Olgu sunumu. 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, İstanbul, s. 276-7.
 17. Yılmaz K, Kılınçaslan A, Aydın N, Kör D. (2011) Lise ergenlerinde huzursuz bacaklar sendromu ve ilişkili durumlar.” 2. Adolesan Sağlığı Sempozyumu, İstanbul. Türk Pediatri Arşivi 46 (Özel sayı):139. 
 18. Yılmaz K, Kılınçaslan A, Aydın N, Kul S. (2011) Lise ergenlerinde uyku süresi ve ilişkili durumlar.” 2. Adolesan Sağlığı Sempozyumu, İstanbul. Türk Pediatri Arşivi 46 (Özel sayı):140.
 19. Mutluer T, Kılınçaslan A, Zoroğlu SS. (2012) Fetal Alkol Spektrum Bozuklukları: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, s. 81.
 20. Güneş A, Mutluer T, Kılınçaslan A, Zoroğlu SS. (2012) Ağız ve ağız içi self mutilasyonun eşlik ettiği bir Tourette bozukluğu olgusu. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, özet kitabı sayfa 80.
 21. Alyanak B, Sözen Harmancı H, Kılınçaslan A, Karakoç Demirkaya S, Yurtbay T, Ertem Vehid H. (2012) Selektif mutizm olgularında komorbid tanılar ve klinik özellikler. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, özet kitabı sayfa 50-1.
 22. Koçaş Ş, Mutluer T, Erbilgin S, Kılınçaslan A. (2013)  Sistinüri’nin Eşlik Ettiği Bir Otizm Spektrum Bozukluğu Olgusu. Konya Otizm Günleri, Konya. S. 88-9.
 23. Erbilgin S, Kılınçaslan A. (2015) Çocuk ve Ergenlik Dönemi Tourette Bozukluğu’nda Eşlik Eden Psikiyatrik Tanılar. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2015: 22, Ek sayı 1: s:182.
 24. Güven G, Mutluer T, Kılınçaslan A, Alyanak B. (2015) Suisid Girişimi Olan Ergenlerde Psikiyatrik  Değerlendirme  Ve  Risk  Faktörlerinin Araştırılması. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 22, Ek sayı 1: s:67.