Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği –Gözden geçirilmiş formunun 6-16 yaş arası çocuklarda bilişsel becerileri değerlendirmek amacıyla uygulanmaktadır.

WISC-R genel bir IQ düzeyinin yanı sıra sözel ve performans olmak üzere iki alt alan puanı vermektedir. Sözel alanda yer alan alt testler genel bilgi, yargılama, aritmetik, benzerlikler, sözcük dağarcığı ve sayı dizisidir. Sözel alan testleriyle genel olarak soyutlama becerisi, genel kültür yeterliliği, dil becerisi, muhakeme ve işitsel beceriler ölçülür. Performans alanında ise resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen, parça birleştirme, şifre ve labirent alt testleri yer alır. Performans testleri ile sebep sonuç ilişkisi, yaratıcı düşünce, görsel motor bütünleştirme ile el göz koordinasyonu değerlendirilir.

Türk çocuklarında WISCR testinin norm çalışması 1984’de yapılmıştır. WISCIV’ün daha güncel bir test olarak ortaya çıkması ile WISCR’ın kullanımı giderek azalmaktadır.  2013’de norm değerleri belirlenen WISCIV, günümüz çocuklarının bilişsel becerilerini değerlendirmede çok daha sağlıklı sonuçlar vermektedir.